FAQ voor Qinga!

Wat is Fun mode?
Funmode is bedoeld om bekend te raken met de eigenschappen en de werking van het spel en om u te vermaken. Fun mode is helemaal gratis en u kunt het net zoveel spelen als u maar wilt.

Wat is real mode en hoe werkt dit?
Real mode is bedoeld om te spelen om geld. Om het spel in Real mode te kunnen spelen klikt u in het Cashiermenu op 'Play for Real'. U ziet dan enkele betaal-telefoonnummers verschijnen en een spelcode. Wanneer u zo'n nummer belt wordt u gevraagd die spelcode in te toetsen en om daarna af te sluiten met de #-toets. Vervolgens ziet u uw gekochte speeltegoed verschijnen onderin het spelpaneel en kunt u kaarten kopen. Wanneer u 50 Euro of meer op de gewonnen-meter heeft staan, dan kunt u dit bedrag laten uitbetalen.

Iedere keer als ik een spel wil gaan spelen verschijnt er een zwarte scherm en er gebeurt niets. Hoe kan dat?
Om de spellen op onze server te spelen heeft u Macromedia ® Flashplayer plugin nodig in uw browser. Als u een oudere versie hebt geinstalleerd of helemaal niet dan begint de installatie automatisch van de Macromedia website, dit duurt ongeveer 1-2 minuten. Hebt u een trage internetverbinding dan kan het enige tijd duren voor de instalatie begint, wij raden u daarom aan de plugin rechtstreeks van onze server te downloaden. Kies hier de voor welke versie browser u de plugin wilt installeren.

Flash Player for Microsoft Internet Explorer
Flash Player for Netscape

Sluit na het downloaden alle vensters en run de plugin en probeer opnieuw de spellen op onze server te spelen. Het is mogelijk dat wanneer u verbinding heeft door een Proxy of Firewall, de plugin niet gedownload kan worden. Als het u niet lukt om de plugin te downloaden of onze spellen te spelen, stuur dan een email met uw browser versie (Netscape of Explorer) naar webmaster@jogobingo.com, wij sturen u dan een flashplayer per mail. Opmerking. Als u een Proxy gebruikt moeten de instellingen het afspelen van de *.swf files wel toestaan.

Ik heb geen mobiele telefoon en ik heb ook geen ISDN. Kan ik toch meespelen?
In het geval u uw internetaansluiting via een enkelvoudige telefoonaansluiitng heeft en geen mobiele of andere aansluiting om speeltegoed te kopen, dan is het op dit moment helaas niet mogelijk om voor geld te spelen. De reden is dat op dit moment alleen nog maar speeltegoed via de telefoon gekocht kan worden. Voor de toekomst zijn aanvullende betaalmethoden voorzien.

Wanneer ik mijn spelcode intoets krijg ik te horen dat ik te weinig cijfers heb ingetoetst, wat is hiervan de oorzaak?
Bij uitzondering komt dit voor wanneer gebeld wordt via een mobiele telefoon, waarbij de DTMF-tonen (de toontjes waarmee nummers worden onderscheiden) op het toestel hoorbaar zijn wanneer u deze intoetst. Waarschijnlijk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de tonen die verzonden worden. Ons advies is om het hoorbaar zijn van deze tonen op het toestel uit te schakelen. Bij de meeste toestellen is dit mogelijk. Verhelpt dit het euvel niet, dan is de telefoon niet geschikt voor verzending van DTMF-tonen. Gebruik dan een ander toestel.

Wanneer ik een verkeerd cijfer heb ingetoetst, kan ik dat dan nog corrigeren?
Zolang u geen 6 cijfers heeft ingetoetst en afgesloten met de #-toets, kunt u nog corrigeren. Wanneer u dan op de #-toets drukt krijgt u te horen dat u te weinig cijfers heeft ingevoerd en kunt u alsnog de juiste spelcode intoetsen. Heeft u al 6 cijfers ingetoetst, toets dan nog een willekeurig cijfer in en sluit af met de #-toets. De computer ziet een te lange spelcode en laat u opnieuw 6 cijfers intoetsen. Heeft u een foute 6-cijferige spelcode afgesloten met een hekje dan worden uw speeltegoed bij uw telefoonnummer bewaard en na het opnieuw bellen en verzenden van de juiste spelcode alsnog toegevoegd.

Mijn spelcode is geaccepteerd, maar het spel start niet.
1. Iedere 6-cijferige spelcode is in principe geldig, u heeft mogelijk een verkeerde code ingetoetst. Probeer het opnieuw, dan krijgt u het reeds betaalde maar gemiste tegoed alsnog extra toegevoegd. Tegoeden worden namelijk gekoppeld aan uw telefoonnummer wanneer niet duidelijk is waar wij het moeten plaatsen.2. Er is een storing opgetreden in de internetverbinding. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. U krijgt het betaalde maar gemiste tegoed de volgende keer eveneens extra toegevoegd.

Kan ik meerdere spellen tegelijk spelen op 1 PC?
In principe kan dit wanneer met verschillende accounts wordt gespeeld of wanneer gespeeld wordt zonder registratie, maar we raden het sterk af. Door het spelpaneel wordt namelijk een zgn. cookie op uw PC geplaatst, waarmee bij een storing uw tegoeden worden hersteld vanaf de spelserver. Bij meer dan 1 geopend spelpaneel wordt de cookie van het eerste spelpaneel door het volgende overschreven. Bovendien bestaat de kans dat de tegoed-weergave in het spel onjuist wordt weergegeven wanneer u tegoeden van het ene spelpaneel overneemt in het andere.

Is het aanmaken van een account verplicht?
Nee, het aanmaken van een account is niet verplicht, maar wel aan te raden. Registratie is slechts eenmalig en de voordelen zijn groot. Zo heeft u overzicht over de recent uitbetaalde prijzengelden en wordt een abrupt afgebroken spel eenvoudig hersteld op het punt waar u was gebleven. Bovendien worden gegevens als naam, woonplaats en bank- of gironummer voor u bewaard en hoeft u die niet bij elke gewonnen prijs opnieuw in te voeren.

Waarom kan ik niet bellen met een telefoon zonder nummerherkenning?
Het inschakelen van nummerherkenning is verplicht om misbruik van onze spelen tegen te gaan en om zo storingsvrij mogelijk te kunnen werken. Dit heeft o.a. de volgende voordelen: Tegoeden worden na een storing automatisch gekoppeld aan uw telefoonnummer. Wij bellen zelf overigens nooit naar de bij ons bekende nummers van spelers en ook verstrekken we deze nummers niet aan derden.

Waarom moet ik bij een gewonnen prijs mijn naam en woonplaats vermelden?
Bij het overboeken van bedragen is altijd een minimum hoeveelheid gegevens vereist. Naast het rekeningnummer zijn uw achternaam en woonplaats nodig die behoren bij uw rekeningnummer. Het emailadres vragen we om u te kunnen bereiken ingeval uw rekeningnummer bijvoorbeeld onjuist is ingevuld en om u periodiek op de hoogte houden van updates en akties (hooguit 1x per maand).

In welke landen zijn jullie spelen beschikbaar?
Voor wat betreft fun mode zijn er geen restricties. Spelen voor geld is op dit moment echter alleen beschikbaar in Nederland. Onze eenvoudige en zeer veilige betaalmethode limiteert het gebruik voorlopig tot de Nederland. Wij hanteren op dit moment alleen de mogelijkheid betalen-per-telefoon, maar om de huidige beperking op te heffen is het onze doelstelling om daar in de nabije toekomst nog andere betaalmethoden aan toe te voegen, zoals creditcard en e-wallet betalingen.

Wanneer het spel niet start, krijg ik dan mijn kosten vergoed?
In principe kan er niets fout gaan en krijgt u hoe dan ook uw tegoed. Omdat u alleen kunt bellen met een herkenbaar telefoonnummer, worden tegoeden die niet in het spel terecht komen automatisch bewaard op onze servers en daar gekoppeld aan uw telefoonnummer. Mocht er desondanks iets foutgaan, meld het ons dan via het feedback formulier. Klachten worden door ons uiterst serieus behandeld en naar tevredenheid opgelost.

Mijn spel is afgebroken, ben ik mijn tegoed nu kwijt?
Door het spelpaneel wordt op uw PC een zgn. cookie geplaatst. Bij het opnieuw opstarten van het spelpaneel wordt deze cookie gelezen en wordt aan de hand van die informatie gekeken op onze spelserver of er nog een tegoed staat. Is dit het geval dan krijgt u hiervan een melding in beeld en kunt u het spel hervatten. De cookie heeft in principe een geldigheidsduur van 10 minuten. Na verloop van die tijd worden de tegoeden automatisch aan uw telefoonnummer gekoppeld. Een volgende keer dat u belt krijgt u dan uw tegoed extra toegevoegd op uw tegoedmeters. Heeft u een spelers-account aangemaakt, dan wordt na opnieuw inloggen het voorgaande spel herstelt inclusief de tegoeden die u nog had staan. Herstelt het spel niet met een tegoed dat er volgens u nog is, vul dan het feedback formulier in het infopaneel in. Vermeld het tegoed en het tijdstip van de storing.

Zijn er beperkingen m.b.t. het spelen van de games?
In principe kunt u zo vaak spelen als u wilt, maar wij houden het spelgedrag van onze spelers wel in de gaten. Wanneer wij buitensporig speelgedrag zien dan waarschuwen wij de speler in kwestie. Wanneer wij echter het ernstige vermoeden hebben dat onze spelen worden gebruikt voor misbruik van beltegoeden, het duperen van belproviders, het ongeoorloofd bellen op kosten van derden, het witwassen van zwart geld of gedragingen anderszins waarvan rederlijkerwijs kan worden verondersteld dat zij niet kunnen worden gerekend tot normaal speelgedrag, dan behouden wij ons het recht voor de uitbetaling van eventuele prijzen op te schorten en spelers eventueel van deelname uit te sluiten. Met diverse telefonieaanbieders zijn afspraken gemaakt om mogelijk misbruik te melden en om gezamenlijk op te treden.

Nadat ik heb gebeld (her)start het spel niet, wat nu?
Om uiteenlopende redenen kan het een enkele keer gebeuren dat aan een nieuw of eerder gestart spel geen tegoed wordt toegevoegd nadat er wordt gebeld. Meerdere keren bellen is dan niet de oplossing en wordt afgeraden. Het advies is om ons vanuit het spelpaneel waar dit gebeurt een 'feedback' te sturen. Wij zorgen dan dat de credits zo snel mogelijk maar uiterlijk na 15 minuten weer aan uw telefoonnummer worden gekoppeld. Herstart het spelpaneel en start het spel opnieuw door te bellen. Wanneer de tegoeden niet direct alsnog komen, dan krijgt u ze gegarandeerd een van de volgende keren toegevoegd. Tegoeden gaan NOOIT zondermeer verloren.


Probeer het spel gewoon is uit op Qinga.nl en beproef uw geluk! Veel plezier met onze online Qinga! Klik hier om te spelen!

Klik hier en speel Qinga